Wanneer ik bij u kom om het afscheid door te spreken is er tijd om herinneringen, verhalen en anekdotes op te halen. Hierdoor ontstaat bij mij een beeld van uw overleden dierbare. Ook muziek en foto’s dragen hier aan bij. Daar nemen we de tijd voor.

Ik luister, stel vragen en help u bij het vinden van woorden. Wij vullen samen de afscheidsdienst in zoals u dat wilt. Ik kan hierin het voortouw nemen maar kan u ook inspireren en/of ondersteunen als u zelf meer wilt uitvoeren. Alles is mogelijk!

Zijn er andere sprekers, dan kan ik hen ondersteunen door de teksten te lezen en daarover te adviseren. Maar misschien bent u en eventueel andere nabestaanden niet in staat om uw gevoelens en emoties onder woorden te brengen. Dan kan ik u helpen een mooie levensloop te maken.

Ook kunnen we op zoek gaan naar een rode draad die past bij de overledene. Hiermee kan samenhang gebracht worden in de afscheidsdienst.

U bepaalt op welke wijze u afscheid wilt nemen. Ik ondersteun u graag, zoveel als u wenst, zodat het een mooi en persoonlijk afscheid wordt. Dit alles in nauw overleg met de uitvaartbegeleider.