Vragen

Wat kan ik voor u betekenen?

  • Afstemming met de uitvaartbegeleider over het draaiboek.
  • Na het overlijden kom ik bij de familie op bezoek en bespreken we uw wensen. Ik kan de afscheidsdienst voor u uitvoeren, maar ook u ondersteunen en begeleiden in wat u zelf wilt/kunt bijdragen aan het afscheid.
  • Teksten zoals levensloop en toespraken die ik schrijf en eventueel namens de familie voordraag, stuur ik u vooraf ter goedkeuring toe.
  • Ik maak een draaiboek waarin teksten, symbolen of rituelen, muziek en sprekers worden opgenomen. In samenspraak met u maken we een persoonlijke, goed op elkaar afgestemde afscheidsdienst.
  • Ik spreek teksten uit en stem af met andere sprekers. Dit alles naar uw wensen en behoeften.

Geloofsovertuiging

Wel of geen geloofsovertuiging is voor mij geen bezwaar om u goed van dienst te kunnen zijn. Vanuit mijn persoonlijke normen en waarden wil ik u helpen bij een afscheid naar de maatstaven van uw geliefde dierbare en van uzelf als nabestaande.  Ik zal mij altijd vooraf informeren over gewenste tradities en rituelen.
Van huis uit ben ik Christen.

Goed om te weten:

* Meestal loopt het contact via de uitvaartbegeleider. Natuurlijk kunt u mij ook rechtstreeks benaderen.

*Ook voor het aankomende overlijden kunnen we kennismaken, wensen doorspreken en vastleggen.

* Door www.uitvaartverzekering.nl is een kennisdossier samengesteld waarin wordt uitgelegd wat de vergoedingen zijn voor ritueelbegeleiding en welke voorwaarden er kunnen gelden. Bekijk het dossier hier: https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/ritueelbegeleiding

Persoonlijke informatie omtrent mijn bedrijfsvoering

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 50870791
Bankrekeningnummer IBAN NL45 INGB 0671 4456 26

Mijn werkgebied is het ruime midden van Nederland.